Steam inhalation or more locally known as “Tuob” neither kills nor prevents the Covid-19 virus. This was emphasized by the Department of Health (DOH) which added that it has no scientific proof yet that it cures. DOH also cautioned the public that “tuob” might even carry the virus via aerosolization or “singaw” which could lead to ailments.

Read the DOH advisory below.

BABALA SA PUBLIKO TUNGKOL SA STEAM INHALATION O TUOB:

Ang steam inhalation o paglanghap ng steam na may asin, lemon, atbp. ay hindi nakakapatay ng COVID-19 virus at hindi kabilang sa pamamaraan upang maiwasan ang COVID-19. Maging ang CDC at WHO ay mariing pinabubulaanan na ang steam inhalation ay nakagagaling ng COVID-19. Wala pang siyentipikong pag-aaral sa ngayon ang nakakapagpatunay nito.

May posibilidad na mapasama ang virus sa singaw (aerosolization), na maaaring pagmulan ng pagkalat ng sakit. Ang steam inhalation ay nagpaparami ng secretions (likido) sa ilong na posibleng makahawa sa iba sa pamamagitan ng pagbahing o pag-ubo. Maaari rin itong magdulot ng aksidente gaya ng pagkasunog at pagkalapnos ng balat.

Facebook Comments