abellanosa

Most of the streets in Cagayan de Oro were named after heroes, former mayors and officials. But have you ever wondered to whom Abellanosa Street is named?

Abellanosa Street runs from Licoan junction towards Burgos Street. It is the street right below Marcos Bridge. The westbound lane is on the north side (UCCP side) while the eastbound lane is on the south side.

It is named after Fabian Ruedas Abellanosa – a Kagay-anon poet, playwright and composer and he made the zarzuela famous in Cagayan de Oro. He had a troupe of actors, singers and musicians who performed his works that were mostly operettas. It is unfortunate that except for a few poems and drama scripts, Abellanosa left no musical scores and his descendants today have no memory of the songs of his once popular operettas. What survived is one lovely song titled, “Pagkagarbosa.” SOURCE

Fabian Abellanosa also has a unique contribution to the Filipino-American war as it was his songs and plays that carried patriotic themes which boosted the morale of the troops and garnered a huge support from the people. One of his songs was about the young widow whose husband died in one of the battles and though she mourned his death, she understood that he kept the covenant that he signed in Club Popular. Abellanosa set up the only seditious theater of his time in Northern Mindanao. SOURCE

Abellanosa also wrote “Rizal Napukan”, his homage to Jose P. Rizal shortly after he was executed on December 30, 1896 in Bagumbayan. SOURCE

“Rizal Napukan”

By Fabian Abellanosa

SA USA ka kabuntagon mamingaon, sa pagsidlak

sa pananagbanag, silak sa adlao
sa langit nagdan-ag taknang maitom og masulob-on.

Ang pinalabi tang Rizal napikan, ginhawa og kinabuhi nawala,
Tungod sa gugma sa Inahang Yota nag tuyo bag-ong adlaw pasilakon.

Napukan si Rizal!

Ug sa dugo mung mi agas, nahimo ang pag tubos sa kaliwatan
Kagahapon kabos, sa pagka olipon maluwas.

Liwas na kaigsoonan dunay nagbitbit purong bulak;
Ang uban nagbatbat halad sa masayang balak;
Halad ning adlaw mong napukanan.

Sa landinganan sa Laurel mahimayaon nga dinoyogan sa mayogtanon luha,
Makita ang imong lubnganan mamingawon
Oh Rizal, bayani sa buhing tingoha.

Lobong minatngonan nga dili matumban
Ana-a ang lingsod nagtukaw kanunay, adlaw ug gabi-i
Wala malipat pagbantay nga dili mapapas ang imong lubnganan.

Oh, mga magbabalak nga Pilipinhon, ang huros sa unos mihunong
Wala na, anha kamo sa tiilan sa iyang tumba, tugtuga ang lira sa
Imong tulonggon.

Himoa nang tabon nga maitom ang tumbok sa huni makasaka sa langit,
Pinahanungod nang bayani tang selimbahon, nagahatag kanato sa iyang
Hiyas kagawasan.
Pasayloa ako nga magapahayag kanimo, manunubos sa Pilipinas,
Sa akong unang buhat nga kanimo igahalad,
Sinabuag ang kabulakan kanimo maoy hiyas.

Dawata, Rizal, ang among paghandom;
Sukad sa mahimayaon mong linkoranan, tanan panumduman,
Ikaw ang pahalunaan ning adlaw kanimo ug halad namo.
Ug tan-awa, gikan diha, ang pasundayag sa kasubo;
Timaan sa kasakit nga daku pinahanongod sa Inahang Yota.

Damlag kono ma dagdag ang kalibutan;
Pati mga heroes duna pay Makita,
Apan, Oh Pilipinas namong matahom, anus-a ka makaghupot
Sa sama kang Rizal unta?

In Abellanosa’s honor, a street is named after him and his name enshrined at the Magsaysay Monument near Xavier University as shown below.

IMG_5057

with facebook photo by Gary Pantanosas of Kagay-an Kaniadto

Facebook Comments